Tin tức

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, miền Trung mưa

Sep, 03 2019
Áp thấp nhiệt đới vừa đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế. Biển Đông hiện còn một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động với sức
1 2